Εκτύπωση

Ενημέρωση για τα νέα ποσοστά συμμετοχής

12/03/2012

Mε έγγραφο του ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει ότι η υπουργική απόφαση με τα νέα ποσοστά συμμετοχής θα εφαρμοστεί όταν ο ΕΟΦ καταρτίσει κατάλογο φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία ο οποίος και θα μας κοινοποιηθεί απ'τον ΕΟΠΥΥ.Ως εκ τούτου ισχύουν τα παλαιά ποσοστά συμμετοχής μέχρι νεωτέρας.

 

 Ημερομηνία: 12/03/2012 13:50:11ΑΔΑ: Β44ΘΟΞ7Μ-ΜΕΣ

Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣΛήψη Αρχείου