Εκτύπωση

1ο διαδικτυακό σεμινάριο

Ξεκινούν ΣΗΜΕΡΑ, Τετάρτη 24 Οκτωβρίου, τα διαδικτυακά σεμινάρια από το ΙΔΕΕΑΦ και τον ΠΦΣ.

Θέμα του 1ου σεμιναρίου είναι «Από τη φαρμακευτική φροντίδα στη φαρμακευτική επικοινωνία: making more health for patients» με εισηγητή τον φαρμακοποιό Μανώλη Μιτάκη, πρόεδρο της Ακαδημίας Marketing Επαγγελματιών Υγείας, και θα διεξαχθεί από τις 15:00 έως τις 16:30.

Λίγα λόγια για τα webinars

Tο Ινστιτούτο Δια βίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών (ΙΔΕΕΑΦ) και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) οργανώνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια μέσω διαδικτύου, για το εκπαιδευτικό έτος 2012-2013. Στόχος των σεμιναρίων αυτών είναι η συνεχής και έγκυρη ενημέρωση των φαρμακοποιών και των βοηθών τους για τις εξελίξεις σε επιστημονικά και κλαδικά θέματα, καθώς και η διά βίου πιστοποιημένη εκπαίδευσή τους σε εξειδικευμένα αντικείμενα που αφορούν φάρμακα, προϊόντα και υπηρεσίες υγείας. Η μετάδοση των σεμιναρίων θα γίνεται συγκεκριμένες μέρες και ώρες από την ιστοσελίδα του ΙΔΕΕΑΦ (www.ideeaf.gr), ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από τους φαρμακοποιούς που παρακολουθούν τα σεμινάρια.

H παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι δωρεάν.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με το πρόγραμμα των σεμιναρίων, αλλά και να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε τα σεμινάρια, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.ideeaf.gr/webinars