Εκτύπωση
PDF

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΣΑ

Υποβολή των συνταγών γίνεται μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα για τον ΕΟΠΥΥ αλλά και για τα υπόλοιπα ταμεία.

ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Η αρίθμηση των συνταγών καταργείται, εφόσον οι συνταγές μπαίνουν με τη σειρά όπως φαίνονται στην ημερήσια ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ κατάσταση εκτέλεσης συνταγών προγράμματος φαρμακείου, εξαιρουμένων των συνταγών οι οποίες είναι χειρόγραφες και δεν μπορούν να μετατραπούν από το φαρμακοποιό σε ηλεκτρονικές και να εκτελεστούν ηλεκτρονικά.

Οι χειρόγραφες τοποθετούνται κανονικά στη σειρά τους και τίθεται χειρόγραφα επί της συνταγής ο αριθμός που προκύπτει από το σύστημα του φαρμακείου την ημέρα της εκτέλεσης τους.

1.-ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΕΟΠΥΥ :

Οι συνταγές του ΕΟΠΥΥ αποτελούνται από τις εξής κατηγορίες : · αναλώσιμα σακχαρώδη διαβήτη · φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, ορών, παραγώγων αίματος κ.λ.π. · ΤΕΑΠΑΣΑ · Συνταγές ανασφάλιστων

2.-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Εκδίδονται συγκεντρωτικές καταστάσεις σε τρία αντίγραφα για :

 • Αναλώσιμα σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ)
 • Φάρμακα ΕΟΠΥΥ, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, ορών, παραγώγων αίματος κ.λ.π.
 • ΤΕΑΠΑΣΑ φαρμάκων και εμβολίων μαζί
 • Ανασφάλιστοι: ο ΕΟΠΥΥ με έγγραφό του μας ανακοίνωσε ότι δεν απαιτείται συγκεντρωτική, αλλά για δική σας διασφάλιση σας προτείνουμε να την εκτυπώνετε, να την αποστέλλετε στον ΕΟΠΥΥ και να κρατάτε και αντίγραφο για το αρχείο σας

3.-ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΤΑΓΩΝ:

Οι συνταγές χωρίζονται στα εξής πακέτα:

 • ένα με τις χειρόγραφα εκτελεσμένες που αφορούν όλα φάρμακα συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, ορών, παραγώγων αίματος κ.λ.π. (ανεξάρτητα του αν εκδόθηκαν χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά)
 • ένα με όλες τις συνταγές όλων των φαρμάκων που έχουν εκτελεστεί ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, ορών, παραγώγων αίματος κ.λ.π..
 • ένα με τις συνταγές του ΤΕΑΠΑΣΑ (ΕΤΥΑΠ) που αφορούν φάρμακα και εμβόλια (στον υποφάκελο που θα τοποθετηθούν, θα είναι σε ξεχωριστά πακέτα όσες συνταγές αφορούν εμβόλια και όσες συνταγές αφορούν λοιπά φάρμακα)
 • ένα με τις ιατρικές γνωματεύσεις με τα αναλώσιμα του Σ.Δ.
 • ένα με τις συνταγές ανασφάλιστων (όλες οι συνταγές μαζί χωρίς να διαχωρίζονται τα εμβόλια από τα φάρμακα)

4.-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ:

Εκδίδονται τέσσερα τιμολόγια

 • ένα για τα αναλώσιμα ΣΔ
 • ένα για τα όλα τα φάρμακα ΕΟΠΥΥ, εμβόλια, ορούς, παραγώγων αίματος κλπ
 • ένα για το ΤΕΑΠΑΣΑ
 • ένα για όλες τις συνταγές των ανασφάλιστων (φάρμακα και εμβόλια μαζί)

5.–Φάκελος υποβολής ΕΟΠΥΥ :

Συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία που ζητούνται στην εξωτερική πλευρά του λευκού πλαστικού φακέλου υποβολής, αθροίζοντας τα 3 τιμολόγια (φάρμακα + αναλώσιμα + ανασφάλιστοι) και τον αριθμό όλων των συνταγών (φάρμακα + αναλώσιμα + ανασφάλιστοι)

6.-ΕΝΤΟΣ του λευκού πλαστικού φακέλου του ΕΟΠΥΥ τοποθετούνται :

 • υποφάκελος με τις ιατρικές γνωματεύσεις και τα αναλώσιμα του ΣΔ, ο οποίος θα περιέχει ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ τιμολογίου και ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ συγκεντρωτικής κατάστασης καθώς και το «ειδικό αποδεικτικό υποβολής στοιχείων περιόδου» για τα αναλώσιμα που εκτυπώνετε από Ε-ΔΑΠΥ.
 • υποφάκελος με τις συνταγές του ΤΕΑΠΑΣΑ (εάν υπάρχουν, με διαχωρισμό των εμβολίων , από τα λοιπά φάρμακα)
 • τα τρία πακέτα των συνταγών (1. τις χειρόγραφες με όλα τα φάρμακα - συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, ορών, παραγώγων αίματος , 2. τις ηλεκτρονικά εκτελεσμένες με όλα τα φάρμακα συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, ορών, παραγώγων αίματος, 3. και των ανασφάλιστων)
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ της συγκεντρωτική κατάστασης και ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ τιμολογίου όλων των φαρμάκων ΕΟΠΥΥ (συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, ορών, παραγώγων αίματος κ.λ.π.)
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ συγκεντρωτικής κατάστασης και ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ τιμολογίου ανασφάλιστων
 • Συνοδευτικό σημείωμα υποβολής συνταγών που τυπώνεται από WWW.EOPYYKMES.GR με πρωτότυπη υπογραφή + σφραγίδα φαρμακείου

7.-ΕΚΤΟΣ του λευκού πλαστικού φακέλου του ΕΟΠΥΥ:

 • Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ Συγκεντρωτική Κατάσταση και το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ τιμολόγιο όλων των φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, ορών, παραγώγων αίματος κ.λ.π. · Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ Συγκεντρωτική Κατάσταση και το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ τιμολόγιο των αναλωσίμων Σ.Δ.,
 • Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ Συγκεντρωτική Κατάσταση και το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ τιμολόγιο των ανασφάλιστων
 • Υποφάκελος (συλλόγου κίτρινος) με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία (σφραγίδα, κωδικός φαρμακείου, καθώς και η ένδειξη ΕΟΠΥΥ) που θα περιέχει :
  • ένα αντίγραφο συγκεντρωτικής κατάστασης όλων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, ορών, παραγώγων αίματος κ.λ.π.)
  • ένα αντίγραφο συγκεντρωτικής κατάστασης των συνταγών των ανασφάλιστων
  • ένα αντίγραφο συγκεντρωτικής κατάστασης αναλωσίμων ΣΔ, ü ένα αντίγραφο του τιμολογίου προς τον ΕΟΠΥΥ όλων των φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, ορών, παραγώγων αίματος κ.λ.π.)
  • ένα αντίγραφο του τιμολογίου αναλωσίμων Σ.Δ.
  • και ένα αντίγραφο του τιμολογίου των συνταγών των ανασφάλιστων 
 • Υποφάκελος (συλλόγου) με την αναγραφή ΤΕΑΠΑΣΑ (εάν υπάρχουν συνταγές) που θα περιέχει :
  • το πρωτότυπο τιμολόγιο προς το ΤΕΑΠΑΣΑ καθώς και
  • μια πρωτότυπη συγκεντρωτική κατάσταση των συνταγών ΤΕΑΠΑΣΑ.
  • Συνοδευτικό σημείωμα υποβολής συνταγών που τυπώνεται από WWW.EOPYYKMES.GR με πρωτότυπη υπογραφή + σφραγίδα φαρμακείου

Έξω από τον υποφάκελο αυτό, θα είναι συμπληρωμένα τα στοιχεία του φαρμακείου (σφραγίδα, κωδικός φαρμακείου καθώς και η ένδειξη ΤΕΑΠΑΣΑ).

8.-Η φορολογική και η ασφαλιστική ενημερότητα (αν απαιτούνται).

(Η φορολογική και η ασφαλιστική θα είναι εκτός φακέλου, ώστε να ελέγχονται από τις υπηρεσίες του Συλλόγου).

9.-ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΦΣΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΦΣΑ + ΕΟΠΥΥ)

Ο σύλλογος διαμόρφωσε νέο έντυπο υποβολής, προσαρμοσμένο στις νέες απαιτήσεις του ΕΟΠΥΥ, το οποίο και ανήρτησε στην ιστοσελίδα του (www.fsa.gr). Παρακαλούμε να το τυπώσετε και πάνω σε αυτό να σημειώσετε τα ποσά σύμφωνα με τις κάτωθι οδηγίες :

 • στο νούμερο 91 της κατάστασης, αναγράφεται το αιτούμενο ποσό του τιμολογίου που αφορά όλες τις συνταγές ανασφάλιστων
 • στο νούμερο 96 της κατάστασης, αναγράφεται το αιτούμενο ποσό του τιμολογίου που αφορά όλα τα φάρμακα του ΕΟΠΥΥ, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, ορών, παραγώγων αίματος κ.λ.π.
 • στο νούμερο 97 της κατάστασης, αναγράφεται το αιτούμενο ποσό του τιμολογίου του ΤΕΑΠΑΣΑ που αφορά και λοιπά φάρμακα και εμβόλια
 • στο νούμερο 98 της κατάστασης, αναγράφεται το αιτούμενο ποσό του τιμολογίου των αναλωσίμων του ΣΔ
 • το έντυπο υποβολής ολοκληρώνεται με την αναγραφή των συγκεντρωτικών ποσών και των κωδικών όπως ακριβώς αναφέρεται στην κατάσταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την εκτέλεση των συνταγών των ανασφάλιστων απαιτείται στο πρόγραμμα του φαρμακείου σας να έχει προστεθεί ειδικό πεδίο για τους ανασφάλιστους. Επικοινωνήστε με την εταιρεία που υποστηρίζει το πρόγραμμα του φαρμακείου σας.

Επικοινωνiα

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνηστε μαζι μας:

τηλ. 22410 38151
fax. 22410 38153
email. farmsyldod@gmail.com

Φορμα Επικοινωνιας

 

Φωτογραφίες

spotlight spotlight spotlight
spotlight spotlight spotlight
spotlight spotlight spotlight

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα τελευταία νέα μας, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία

Name:
Email: