Ζέφυρος - Ρόδος, 85100 - Κτίριο ΔΟΥ, 6ος Όροφος 2241038151
Tηλέφωνο:

2241038151

Δευτέρα - Παρασκευή

8:00 π.μ - 4:00 μ.μ

Email:

farmsyldod@gmail.com

Ανακοινώσεις / Νέα

Τη Δευτέρα 9.03.2020 και ώρα 14:30 θα πραγματοποιηθεί
live ενημέρωση σχετικά με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που τέθηκε σε ισχύ από την 01.01.2020, καθώς και την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας που είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε μέχρι τις 13 Μαρτίου.

Ομιλητές είναι οι κ.κ.
- Κ. Τσαγκαρόπουλος, Α΄ Υποδιοικητής e-ΕΦΚΑ
- Δ. Μπούρλος, Εργατολόγος
- Κ. Νικολάου, Αναλογιστής

Η ζωντανή μετάδοση της παρουσίασης θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (www.pfs.gr).

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

12/12/2019

 

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, τα φαρμακεία είτε είναι ατομικές επιχειρήσεις είτε εταιρείες δεν οφείλουν να εγγράφονται στο μητρώο του Επιμελητηρίου σύμφωνα με το ν. 3601/1928 και το ν. 5607/1932, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να πράξει διαφορετικά. Για τον λόγο αυτό, όσοι έχετε λάβει ειδοποιητήρια πληρωμής από το Επιμελητήριο καλείστε να μην τα πληρώσετε και να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Συλλόγου.

Επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο του Π.Φ.Σ.

 

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Τα φαρμακεία δεν αποτελούν μέλη των Επιμελητηρίων»

 

Με αφορμή την ένταξη των φαρμακοποιών σε εκλογικούς καταλόγους των Εμπορικών Επιμελητηρίων ενόψει των επικείμενων εκλογών τους επαγόμεθα τα κάτωθι:

 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3601/1928 ορίζεται ότι: «3) Φαρμακοποιοί διευθυνταί νομίμως λειτουργούντων φαρμακεμπορείων. Από της ισχύος του παρόντος Νόμου τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου δεν δύνανται να ώσι μέλη των Εμπορικών Επιμελητηρίων, απαλλασσόμενα πασης προς ταυτα υποχρεώσεώς των, πλην εάν μέλος τι ζητήση το αντίθετον οικεία βουλήσει δι' εαυτό

 

Συνεπώς σύμφωνα με την ως άνω διάταξη του Ν. 3601/1928 οι φαρμακοποιοί δεν είναι μέλη των Επιμελητηρίων, εξαιρούμενοι ρητώς της υποχρέωσης εγγραφής τους.

 

Θα πρέπει να τονισθεί ότι η εγγραφή των εταιρειών εκμεταλλεύσεως φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ επουδενί συνιστά ή συνεπάγεται εγγραφή τους στα Επιμελητήρια.

 

Τα ανωτέρω έχουν άλλωστε γίνει δεκτά από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Διεύθυνση Αγοράς, Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ, Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και Γ.Ε.ΜΗ, δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 137275 (Σχετ. 135968/28.12.15, 135664/28.12.15)/30.12.2015 εγγράφου της, το οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «Το γεγονός ότι βάσει της διάταξης του
άρθρου 4 του ν. 3601/1928 (ΦΕΚ 119 Α’) οι φαρμακοποιοί εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής τους στα Επιμελητήρια δεν τους αφαιρεί την εμπορική τους ιδιότητα. Σημειωτέον δε ότι η εν λόγω εξαίρεση εξακολουθεί να ισχύει. Είναι όμως σημαντικό να διαχωριστεί η έννοια του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του ν. 3419/2005, το οποίο είναι το κεντρικό μητρώο εμπορικής δημοσιότητας της χώρας και τηρείται από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, από τα επιμέρους επιμελητηριακά μητρώα, τα οποία τηρούνται από κάθε Επιμελητήριο βάσει των διατάξεων του ν. 2081/1992

 

Τα αυτά αναφέρονται επίσης στην υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 43/16.9.2011 Εγκύκλιο του Εποπτικού Συμβουλίου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, η οποία μάλιστα κοινοποιείται και στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων «... αποφεύγοντας ωστόσο το βήμα της εγγραφής στο Επιμελητήριο, δεδομένου ότι τα φαρμακεία είτε είναι ατομικές επιχειρήσεις είτε εταιρείες δεν οφείλουν να εγγράφονται στο μητρώο του Επιμελητηρίου σύμφωνα με το ν. 3601/1928 και το ν. 5607/1932, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να πράξει διαφορετικά».

 

 

 

 

11/11/2019

 

Εγγεγραμμένα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου   162

Συνολικός αριθμός ψηφισάντων μελών …………   140………………………………………

Συνολικός αριθμός ΕΓΚΥΡΩΝ ψηφοδελτίων ………………………………………

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

…128………………………………………………………………………………………………………………….

ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

135……………………………………………………………………………………………………………….

Συνολικός αριθμός ΑΚΥΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ………11

………………..

Συνολικός αριθμός ΑΚΥΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ……………5……………….

Συνολικός αριθμός ΛΕΥΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ……… 1……………….

Συνολικός αριθμός ΛΕΥΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ………………………………

……………………………………………………               …………………………………………………………………

Α.ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΙΑΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. ΕΛΑΒΑΝ

1 ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ         36

2.ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ              20

3.ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ       18

4.ΓΛΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ           13

5.ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ           12

6. ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΚΕ        12

7.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΙΩΑΝΝΗ   8

8.ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΗΛΙΑ      5

9. ΚΑΤΩΓΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ                     3

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΒΑΝ

Υποψήφιο τακτικό μέλος                                               Υποψήφιο αναπληρωματικό μέλος

ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 71…………..        ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΡΟΥΣΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ   …53………………..

Γ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Π.Φ.Σ. ΕΛΑΒΑΝ

Υποψήφιοι τακτικοί αντιπρόσωποι

1.ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ…   82…

2.ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ          35

3.ΑΤΤΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16

Υποψήφιοι αναπληρωματικοί

1.ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ… 83

2. ΨΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ          10

3.ΜΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ………     10

18/10/2019

Ο  Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδεκανήσου παρατείνει έως τις 30 Ιουνίου 2020 την προθεσμία συμμετοχής για τον διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα  “Φαρμακευτικά και Αρωματικά Βότανα της Δωδεκανήσου”.

Η παράταση δίνεται προκειμένου να εκμεταλλευτούν οι ενδιαφερόμενοι την ανθοφορία της περιόδου και να συλλεχθεί ένα πλουσιότερο υλικό με τα αρωματικά φυτά του τόπου μας

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό δείτε στις έκτακτες ανακοινώσεις.

fs12 edapy
fs12 sydagografisi
fs12 eopyy
fs12 pfs
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνηστε μαζι μας
Tηλ. 2241038151
Εφημερίες Ρόδου
Εφημερίες Νησιών

Login