Ζέφυρος - Ρόδος, 85100 - Κτίριο ΔΟΥ, 6ος Όροφος 2241038151
Tηλέφωνο:

2241038151

Δευτέρα - Παρασκευή

8:00 π.μ - 4:00 μ.μ

Email:

farmsyldod@gmail.com

Ανακοινώσεις / Νέα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ RAPID TESTS

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το νόμο 4812/30-06-2021 διευρύνεται η λίστα των

φορέων και υγειονομικών οι οποίοι θα διενεργούν τα Rapid tests.

Οι λόγοι έχουν να κάνουν με την ανάγκη εξυπηρέτησης των υπηκόων

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπηκόων τρίτων χωρών, ώστε να

μπορέσουν να μετακινηθούν και να ταξιδεύσουν ή για να διευκολυνθούν

οι πολίτες ώστε να έχουν ευχερή και γρήγορη πρόσβαση σε

διαγνωστικές υπηρεσίες, απαραίτητες για την ικανοποίηση μιας

σειράς απαιτήσεων που καταγράφονται στη νέα ΚΥΑ,

σε διάφορους τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας.

Με το  άρθρο 65 του νόμου δόθηκε η δυνατότητα και

στους φαρμακοποιούς να διενεργήσουν και να καταγράψουν

το αποτέλεσμα ενός Rapid test, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο

στον παραπάνω σχεδιασμό, όπως συμβαίνει και   στα φαρμακεία

στην πλειονότητα των χώρων της Ε.Ε. Οι τιμές

χρέωσης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  σε αυτούς που θα

υποβληθούν σε rapid test είναι   α) 10 ευρώ η χρέωση  της

δειγματοληψίας και β) 10 ευρώ χρέωση  παροχής υπηρεσίας

για την ανάλυση δείγματος και τη δήλωση του

αποτελέσματος στην «Πλατφόρμα Ασθενών covid-19»,η πρόσβαση  στην οποία έχει ενεργοποιηθεί

από την ΗΔΙΚΑ.

Επισημαίνουμε ότι δεν απαιτείται η εκτύπωση βεβαίωσης

από την πλατφόρμα καταγραφής του αποτελέσματος

του rapid test. Οι ταξιδιώτες με την καταχώρηση του ειδικού

κωδικού της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form)

θα κατεβάζουν στο κινητό τους την ψηφιακή βεβαίωση του

αποτελέσματος και αντίστοιχα οι Έλληνες πολίτες μπορούν

να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία μέσω του gov.gr και την

ταυτοποίησή τους με κωδικούς taxisnet.

 

Η παροχή της υπηρεσίας δεν είναι υποχρεωτική

 

για όποιον δεν επιθυμεί τη διενέργειά της για οποιοδήποτε λόγο.

 

Ταυτόχρονα  όμως  απαιτείται γνώση και τήρηση συγκεκριμένης

 

διαδικασίας για τον επαγγελματία υγείας που την αναλαμβάνει

 

. Η επιστημονική μας ομάδα ετοίμασε έγκαιρα την παρουσίαση των

 

«Οδηγιών για τη διενέργεια των Rapid tests από τα φαρμακεία»,

 

σύμφωνα με επικαιροποιημένα επιστημονικά δεδομένα και

 

τις οδηγίες διεθνών οργανισμών,  η οποία επισυνάπτεται

 

για την ανάγκη άμεσης ενημέρωσής σας.

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα,  26 Ιουλίου  2021

Αρ. Πρωτ.3364

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το νόμο 4812/30-06-2021 διευρύνεται η λίστα των

φορέων και υγειονομικών οι οποίοι θα διενεργούν τα Rapid tests.

Οι λόγοι έχουν να κάνουν με την ανάγκη εξυπηρέτησης των υπηκόων

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπηκόων τρίτων χωρών, ώστε να

μπορέσουν να μετακινηθούν και να ταξιδεύσουν ή για να διευκολυνθούν

οι πολίτες ώστε να έχουν ευχερή και γρήγορη πρόσβαση σε

διαγνωστικές υπηρεσίες, απαραίτητες για την ικανοποίηση μιας

σειράς απαιτήσεων που καταγράφονται στη νέα ΚΥΑ,

σε διάφορους τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας.

Με το  άρθρο 65 του νόμου δόθηκε η δυνατότητα και

στους φαρμακοποιούς να διενεργήσουν και να καταγράψουν

το αποτέλεσμα ενός Rapid test, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο

στον παραπάνω σχεδιασμό, όπως συμβαίνει και   στα φαρμακεία

στην πλειονότητα των χώρων της Ε.Ε. Οι τιμές

χρέωσης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  σε αυτούς που θα

υποβληθούν σε rapid test είναι   α) 10 ευρώ η χρέωση  της

δειγματοληψίας και β) 10 ευρώ χρέωση  παροχής υπηρεσίας

για την ανάλυση δείγματος και τη δήλωση του

αποτελέσματος στην «Πλατφόρμα Ασθενών covid-19»,η πρόσβαση  στην οποία έχει ενεργοποιηθεί από την ΗΔΙΚΑ.

Επισημαίνουμε ότι δεν απαιτείται η εκτύπωση βεβαίωσης

από την πλατφόρμα καταγραφής του αποτελέσματος

του rapid test. Οι ταξιδιώτες με την καταχώρηση του ειδικού

κωδικού της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form)

θα κατεβάζουν στο κινητό τους την ψηφιακή βεβαίωση του

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
 Η διαδικασία της δειγματοληψίας θα πρέπει να γίνεται σε χώρο με ειδικές
προδιαγραφές, ώστε να τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας αναφορικά
με τη μετάδοση του ιού. Επομένως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των φαρμακείων δεν διατηρεί τέτοιους ειδικούς χώρους, η
δειγματοληψία θα πρέπει να πραγματοποιείται σε χώρο εξωτερικό, με όλες τις
απαραίτητες προφυλάξεις.
 Ο φαρμακοποιός που θα πραγματοποιεί τη δειγματοληψία θα πρέπει καθ’ όλη
τη διάρκειά της να φοράει όλα τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας και
πιο συγκεκριμένα, ποδιά, γάντια, μάσκα FFP2/N95 ή ανωτέρου επιπέδου και
ασπίδα προσώπου ή ειδικά γυαλιά.
 Εάν η δειγματοληψία πραγματοποιηθεί σε ειδικό χώρο εντός του φαρμακείου,
θα πρέπει οι επιφάνειες σε ακτίνα 2m να απολυμανθούν κατά το ελάχιστο προ
και μετά της διαδικασίας.
 Χρησιμοποιείτε σε για κάθε διενέργεια test νέο ζευγάρι γάντια.
 Μην επαναχρησιμοποιείτε μέρη ή υλικά του kit του test, εκτός και αν
υποδεικνύεται ξεκάθαρα αυτή η δυνατότητα από τον κατασκευαστή.
 Μη χρησιμοποιείτε συστατικά ή υλικά τα οποία έχουν υπερβεί την ημερομηνία
λήξης τους ή διάρκεια χρήσης τους μετά το άνοιγμα.
 Χρησιμοποιείστε ετικέτες ή άλλου είδους σήμανση ώστε να μην δημιουργηθούν
σφάλματα κατά την αντιστοίχιση του δείγματος στο σωστό άτομο.
 Αποθηκεύστε τα test, τα δείγματα, τα υλικά και τις συσκευές σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή και πάντα σε ξεχωριστό μέρος από τα υπόλοιπα
είδη του φαρμακείου.
 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά τη μεταφορά του δείγματος από το
σημείο δειγματοληψίας στο σημείο όπου θα πραγματοποιηθεί το test.
 Κατά τη διάρκεια του test ακολουθείστε με ακρίβεια τις οδηγίες του
κατασκευαστή του kit και με την αναφερόμενη σειρά των βημάτων που
αναγράφονται εντός της συσκευασίας.
 Για τη λήψη ορθών αποτελεσμάτων είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσετε το
χρονοδιάγραμμα που αναφέρει ο κατασκευαστής στο φύλλο οδηγιών.
Συνοπτικός Οδηγός
Προτείνεται να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή του test για την ορθή
διενέργειά του. Για λόγους ευκολίας παρατίθεται εδώ ένας συνοπτικός οδηγός ώστε να
γίνει αντιληπτή η διαδικασία.
1. Θερμομετρείτε τον ενδιαφερόμενο, ανέπαφα, με θερμόμετρο υπερύθρων. Εφ’
όσον η θερμοκρασία είναι
δειγματοληψία. Σε διαφορετική περίπτωση, προτρέπετε τον ενδιαφερόμενο να
επιστρέψει στην οικία του και να έρθει σε τηλεφωνική επαφή με τον ιατρό του.
2. Διενεργείται η δειγματοληψία στον εξωτερικό χώρο του φαρμακείου με τα
προστατευτικά μέτρα που αναφέρθηκαν. Σε αυτό το σημείο πρέπει να
αναφερθεί ότι ανάλογα με τον εκάστοτε τύπο rapid test δύναται η
δειγματοληψία να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους:
I. Ρινοφαρυγγικά.
II. Στοματοφαρυγγικά.
III. Ρινικά.
IV. Στοματικά.
Παρατίθενται περαιτέρω γενικές οδηγίες δειγματοληψίας καθώς και αντίστοιχες
διευκρινιστικές εικόνες για τις παραπάνω υποπεριπτώσεις:
I. Κατά τη ρινοφαρυγγική συλλογή δείγματος, ο στυλεός εισάγεται από
κάθε ρουθούνι σε βάθος περίπου 7-8cm (συνήθως οι στυλεοί έχουν και
αντίστοιχη ένδειξη αυτού του σημείου). Θα πρέπει πάντα ο στυλεός να βρίσκεται σε
επίπεδο παράλληλο με τη βάση της μύτης και η νοητή του προέκταση
να βρίσκεται στο ύψος του αυτιού. Για τη συλλογή του δείγματος
περιστρέφεται ο στυλεός περίπου 5 φορές.
ΙΙ. Κατά τη στοματοφαρυγγική συλλογή δείγματος, ο στυλεός εισάγεται
από το στόμα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Για τη συλλογή
του δείγματος περιστρέφεται ο στυλεός περίπου 5 φορές
ΙΙΙ. Κατά τη ρινική συλλογή δείγματος (όταν αυτή προβλέπεται από τις
προδιαγραφές του εκάστοτε test), ο στυλεός εισάγεται σε κάθε
ρουθούνι. Για τη συλλογή του
δείγματος περιστρέφεται ο στυλεός περίπου 5 φορές. Η διαδικασία
αυτή είναι όμοια με αυτή που ακολουθείται κατά τη διενέργεια των self
tests.
ΙV. Κατά τη στοματική συλλογή δείγματος (όταν αυτή προβλέπεται από τις
προδιαγραφές του εκάστοτε test), ο στυλεός εισάγεται στο στόμα,
. Για τη συλλογή του δείγματος
περιστρέφεται ο στυλεός στη γλώσσα περίπου 5 φορές. Η διαδικασία
αυτή είναι όμοια με αυτή που ακολουθείται κατά τη διενέργεια των self
tests.
3. Μεταφέρεται το δείγμα που συλλέχθηκε στο δοκιμαστικό σωλήνα με το
ρυθμιστικό διάλυμα κατά τη διαδικασία που αναφέρει ο εκάστοτε
κατασκευαστής. Παράλληλα, ο στυλεός απορρίπτεται στην ειδική συσκευασία.
4. Πωματίζεται και ασφαλίζεται ο δοκιμαστικός σωλήνας σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή και μεταφέρεται με ασφάλεια στον χώρο εντός του
φαρμακείου όπου θα πραγματοποιηθεί το επόμενο στάδιο του test.
5. Ακολουθεί η διαδικασία ανακίνησης και ομογενοποίησης του περιεχομένου του
δοκιμαστικού σωλήνα, κατά τα πρότυπα του κάθε κατασκευαστή, και στη
συνέχεια πραγματοποιείται η ενστάλαξη ποσότητας του υγρού που περιέχεται
στον δοκιμαστικό σωλήνα στην ειδική πλακέτα δοκιμασίας αντιγόνου που
περιλαμβάνεται στο kit. Μετά την ενστάλαξη αρχίζει η χρονομέτρηση για το
διάστημα που αναφέρεται στο φύλλο οδηγιών του kit.
6. Μετά το πέρας του απαραίτητου χρονικού διαστήματος, γίνεται ανάγνωση του
αποτελέσματος και ερμηνεία του βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή.
7. Καταγράφεται το αποτέλεσμα και ενημερώνεται από τον φαρμακοποιό ο
ενδιαφερόμενος και η κρατική πλατφόρμα.
8. Απορρίπτονται, με τους ενδεδειγμένους τρόπους, τα απόβλητα που προέκυψαν
και απολυμαίνονται επιφάνειες και χέρια.
fs12 edapy
fs12 sydagografisi
fs12 eopyy
fs12 pfs
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνηστε μαζι μας
Tηλ. 2241038151
Εφημερίες Ρόδου
Εφημερίες Νησιών

Login