Εκτύπωση

Ιστορικό Συλλόγου

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδεκανήσου ιδρύθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Ν. 3601/1928 "περί συστάσεως φαρμακευτικών συλλόγων" και τον ΑΝ 1384/1938 "περί τροποποιήσεως ενίων διατάξεων του Ν. 3601/1928 περί φαρμακευτικών συλλόγων". Λειτουργεί με την μορφή Ν.Π.Δ.Δ. και η λειτουργία του διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί φαρμακευτικών συλλόγων. Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται ανά τριετία από την Γενική Συνέλευση. Συγχρόνως εκλέγονται και οι αντιπρόσωποι του Φ.Σ.K. - εκλέκτορες στον Π.Φ.Σ. και το τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Νόμος 3601/1928
Κατεβάστε το ακόλουθο pdf