Εκτύπωση

Συνδεσμοι - Links

Φαρμακευτικοί Σύλλογοι

Πανελλήνιος

www.pfs.gr

Αττικής

www.fsa.gr

Θεσσαλονίκης

www.fsth.gr

Πειραιώς

www.fsp.gr

Κιλκίς

www.fskilkis.gr

Λέσβου

www.fsl.gr

Ροδόπης

www.fsrodopis.gr

Ασφαλιστικά Ταμεία

IKA

www.ika.gr

ΟΓΑ

www.oga.gr

ΤΕΒΕ

www.oaee.gr

ΤΣΑΥ

www.tsay.gr

ΟΠΑΔ

www.opad.gr

ΤΥΔΚΥ

www.tydky.gr

Φαρμακευτικά Ιστολόγια

Φαρμακευτικά και  άλλα

pharmakeutika.blogspot.com

Φαρμακοτρίμματα

farmakotrimmata.blogspot.com

Φαρμακοποιοί

farmakopoioi.blogspot.com

Epharmakeio

epharmakeio.blogspot.com

Pharmateam

www.pharmateam.blogspot.com

Φαρμακευτικές Πύλες

ΕΟΦ

www.eof.gr

ΥΥΚΑ

YYKA.gov.gr

Φαρμακευτικός Κόσμος

www.farmakeutikoskosmos.gr

Pharmacorner

www.pharmacorner.gr

Galinos

www.galinos.gr

Medroi365

www.medroi365.gr

Pharmacy Management

www.pharmamanage.gr

Ξενες Ιστοσελίδες

FDA

www.fda.gov

WHO

www.euro.who.int

PGEU

www.pgeu.org/

UsPharmasist.com

www.uspharmasist.com

Drugs

www.drugs.com

NOAH-HEALTH.org

www.NOAH-HEALTH.org

webMD.com

www.webMD.com

Emedicine.com

www.Emedicine.com

Healthcentral.com

www.Healthcentral.com

Federfarma

www.federfarma.it/

rpsgb.org.UK

www.rpsgb.org.UK

Skin Condition Finder (New)

www.skinsight.com

Family Doctor (New)

www.familydoctor.org

Kids Health (New)

www.kidshealth.org