Εκτύπωση

Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Σ.Δ

Φουτούλης Νικόλαος

Πρόεδρος

Κασάπης Κυριάκος

Αντιπρόεδρος

Παπαλαζάρου Κυριάκος

Γεν. Γραμματέας

Παυλίδης Γεώργιος

Ταμίας

Κατωγάς Ηλίας

Μέλος Δ.Σ

Μαλλιαράκη Ελίζα

Μέλος Δ.Σ

Ψαράς Νικόλαος

Μέλος Δ.Σ

Γλεντής Κωνσταντίνος

Μέλος Δ.Σ

Καζουλλάκης Ιπποκράτης

Μέλος Δ.Σ

Πειθαρχικό Συμβούλιο:

Τακτικά μέλη:

Πανάς Αρτέμιος

Πότσου Νικόλαος

Μανιάς Παναγιώτης

---------------------------------------------------------------

Αντιπροσωποι στον ΠΦΣ

Τακτικοί Αντιπρόσωποι:

Φουτουλης Νικος

Βερβέρης Νικόλαος

Αττιτής Γεώργιος

---------------------------------------------------------------