Εκτύπωση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

16/07/18

Συνάδελφοι,σας εφιστούμε την προσοχή κατά την συμπλήρωση των αιτήσεων για το διευρυμένο ωράριο να είναι διακριτές οι ώρες εντός διαστήματος διημέρευσης(08:00-21:00) και διανυκτέρευσης(21:00-08:00)

π.χ. Αν κάποιος επιλέξει για Τετάρτη επιπλέον ωράριο 14:00-23:00 πρέπει να συμπληρώσει στην αίτηση από 14:00-21:00 και από 21:00-23:00

Για το Σάββατο πρέπει να συμπληρώσει από το πρωί 8:30 έως 14:00 και εάν επιθυμεί να λειτουργεί έως π.χ. 22:00 γράφει στην αίτηση από 08:30-21:00 και από 21:00-22:00