Εκτύπωση

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

05/12/2018

 

Συνάδελφοι, όπως ενημερωθήκαμε από την ΠΕ.ΔΙ ΕΟΠΥΥ.Δωδεκανήσου όλες οι ενστάσεις των παρόχων που διαβιβάζονται προς εξέταση από την Επιτροπή Ενστάσεων Παρόχων,πρέπει να περιέχουν απαραίτητα την κατάσταση Μεταβολών – Περικοπών της υποβολής για την οποία υποβάλλει ένσταση ο πάροχος καθώς και όλα τα δικαιολογητικά τα οποία και αναιρούν το αποτέλεσμα του πρωτογενούς ελέγχου.

Επίσης  από τώρα και στο εξής δεν θα γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά μετά την εξέταση της ένστασης του παρόχου.