Εκτύπωση
PDF

Μηδενική συμμετοχή σε γενόσημα φάρμακα για δικαιούχους ΕΚΑΣ και ασθένειες με 10%

22/10/2018

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα, Δευτέρα 22-10-2018 και ώρα 15:30, στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης θα εφαρμοστεί το ΦΕΚ 105Α/14-6-2018, που ορίζει ότι οι δικαιούχοι ΕΚΑΣ και οι ασφαλισμένοι που πάσχουν από ασθένειες που δικαιολογούν μειωμένη συμμετοχή 10% δεν καταβάλλουν συμμετοχή όταν επιλέγουν γενόσημο φάρμακο για τη θεραπεία τους.

Εκτύπωση
PDF

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

15/10/18

Εφαρμόζονται από σήμερα οι αλλαγές στη συνταγογράφηση αλλά και στην εκτύπωση των συνταγών.

Όπως θα δείτε:

  1. Τυπώνονται πλέον τόσα μονο πλαίσια όσα είναι το σύνολο από τα κουτιά που παραδίνετε. Ετσι για παράδειγμα σε μια συνταγή με 3 διαφορετικά φάρμακα με ποσότητα από 1 σε κάθε φάρμακο θα δείτε να τυπώνεται 1 σειρά πλαισίων με 4 θέσεις και όχι 3 σειρές από 1 θέση

  2. Στα πλαίσια πλέον δεν αναγράφεται η εμπορική ονομασία του φαρμάκου

  3. Κολλήστε τα κουπόνια σε όποιο πλαίσιο θέλετε

  4. Η υπογραφή παραλήπτη πήγε κάτω-κάτω μαζί με εκείνη για το πρωτότυπο/γενόσημο

Οι αλλαγές αυτές ουδεμία σχέση έχουν με τo λογισμικό σας, αφού η εκτύπωση γίνεται μέσω του API από την ΗΔΙΚΑ.

Επιπλέον από τις 15/10 είναι πλέον δυνατή η συνταγογράφηση περισσοτέρων των 3 φαρμάκων ανά συνταγή με αντίστοιχες αλλαγές στην εκτύπωση, όπως εκτύπωση 2ης σελίδας με πλαίσια για τα κουπόνια.

Εκτύπωση
PDF

ΕΟΠΥΥ: Ανακοίνωση για τη διαδικασία και το όριο αποζημίωσης του Betadine και του φαρμακευτικού οινοπνεύματος 70ο σε περιτοναϊκούς ασθενείς

01/10/18


Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία και το όριο αποζημίωσης του Betadine και του φαρμακευτικού οινοπνεύματος 70ο που αποτελούν υλικά εξαιρούμενα του "kit αναλώσιμου υγειονομικού υλικού" σε περιτοναϊκούς ασθενείς εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ. Όπως επισημαίνει, από 1/10/2018 τα συμβεβλημένα φαρμακεία δεν θα εκτελούν γνωματεύσεις για τη χορήγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο «kit αναλώσιμου υγειονομικού υλικού», εκτός από το Betadine και το φαρμακευτικό οινόπνευμα, ενώ το ανώτατο ποσό αποζημίωσης του Betadine και του φαρμακευτικού οινοπνεύματος τροποποιείται στα 10 ευρώ.


Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του ο ΕΟΠΥΥ αναφέρει ότι "σε συνέχεια του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ υπ΄αριθμ.ΔΑ2Γ/Φ108/111/11.9.2018 (ΑΔΑ: 651ΗΟΞ7Μ-272), επανερχόμεθα σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1203/συν.495/19.9.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ και σας γνωρίζουμε: mε βάση την προγενέστερη απόφαση Δ.Σ. υπ΄αριθμ. 1144/συν.493/5.9.2018, τροποποιείται το ανώτατο ποσό μηνιαίας αποζημίωσης των εξαιρούμενων υλικών του kit, που είναι το Betadine και το φαρμακευτικό οινόπνευμα 70ο , τα οποία θα αποζημιώνονται βάσει ΕΚΠΥ μηνιαία με τον ποσόν των #10,00#€, σύμφωνα με τις εκτελεσθείσες γνωματεύσεις αναλώσιμου υγειονομικού υλικού περιτοναϊκής κάθαρσης, προς κάλυψη των αναγκών των περιτοναϊκών ασθενών. Επομένως ανακαλείται ως προς το όριο αποζημίωσης, το ποσόν των #25,00#€. 
Επίσης βάσει της 1203/συν.495/19.9.2018 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού, η πραγματοποιηθείσα δαπάνη των αναλώσιμων υγειονομικών υλικών περιτοναϊκής κάθαρσης περιόδου 01/05/2018 έως 30/09/2018 να επιβαρύνει τις συμβεβλημένες εταιρίες περιτοναϊκής κάθαρσης, λόγω της συμβατικής υποχρέωσης τους και να παρακρατηθεί από τον ΕΟΠΥΥ μέσω έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου των εταιριών κατ΄αναλογία των εξυπηρετούμενων ΑΜΚΑ ασθενών περιτοναϊκής κάθαρσης ανά συμβεβλημένη εταιρία για την ανωτέρω περίοδο, όπως αυτά τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού. Συνεπώς, από 01/10/2018 τα συμβεβλημένα φαρμακεία δεν θα εκτελούν γνωματεύσεις για τη χορήγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο «kit αναλώσιμου υγειονομικού υλικού» εκτός από το Betadine και το φαρμακευτικό οινόπνευμα".

Εκτύπωση
PDF

Από σήμερα 1η Οκτωβρίου ξεκινά ο έλεγχος φαρμακείων για παραβάσεις

01/10/2018


Από τη Δευτέρα 01/10/2018 ξεκινά η διαδικασία επιλογής γιατρών και φαρμακοποιών, που θα ελέγχονται για τυχόν παραβατικές συμπεριφορές στη συνταγογράφηση και εκτέλεση συνταγών.
Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων έρευνας του ΕΟΠΥΥ που έφερε στο φως «ακραίες» -όπως χαρακτηρίστηκαν- και αδικαιολόγητες συνταγογραφήσεις, ο Οργανισμός ενημερώνει πια επισήμως για το πώς αναπτύσσεται το ηλεκτρονικό σύστημα προσδιορισμού των «ύποπτων» ιατρείων και φαρμακείων.
Η επιλογή των φαρμακείων και γιατρών που θα ελεγχθούν θα γίνεται σε μηνιαία βάση, ώστε να εντοπίζονται άμεσα οι τυχόν παραβάσεις.

Δείκτες επιλογής
Η διαδικασία πραγματοποιείται με τη χρήση στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων και στην περίπτωση των φαρμακείων θα αναζητά τους εξής «δείκτες»:
Τη δαπάνη στον Οργανισμό για κάθε ιδιωτικό φαρμακείο: ελέγχεται αν δικαιολογείται από τη θέση του φαρμακείου και το είδος των ασθενών η υψηλή δαπάνη σε σχέση με άλλους φαρμακοποιούς.
Το μέσο αριθμό συνταγών ανά δικαιούχο: για τον έλεγχο υπερσυνταγογράφησης –μεγαλύτερη ποσότητα φαρμάκων ή διάρκεια θεραπειών
Τη μέση ποσότητα ανά δικαιούχο (σε κουτιά ανά ασφαλισμένο): για τον έλεγχο υπερσυνταγογράφησης
Τη μέση δαπάνη ανά δικαιούχο: για τον έλεγχο υπερσυνταγογράφησης /προκλητής ζήτησης στους ασθενείς.
Τη μέση δαπάνη ανά συνταγή: για τον έλεγχο υπερσυνταγογράφησης /προκλητής ζήτησης στους ασθενείς.
Το ποσοστό δαπάνης σε on-patent: για τον έλεγχο εκτέλεσης φαρμάκων υπό καθεστώς προστασίας – νέες δραστικές μη τήρηση των πρωτοκόλλων.
Το ποσοστό δαπάνης του πρώτου συνταγογράφου ιατρού: για τον έλεγχο της σχέσης φαρμακείου- γιατρού, κατευθυνόμενης συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών.
Το ποσοστό δαπάνης από τον πρώτο δικαιούχο σε κατανάλωση: για τον έλεγχο κατευθυνόμενης συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών.
Το ποσοστό δαπάνης σε πρώτη εταιρεία: για τον έλεγχο «σχέσης» με φαρμακευτικές εταιρείες (επιλογή χορήγησης φαρμάκων συγκεκριμένης εταιρείας, ενώ η συνταγογράφηση είναι με δραστική).
Το ποσοστό off-patent προς άθροισμα generics και off-patent: για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με στόχο που έχει τεθεί από τη νομοθεσία.
Η διαδικασία επιλογής
Με βάση τους παραπάνω δείκτες, ο Οργανισμός θα επιλέγει προς έλεγχο τα φαρμακεία που θα περιλαμβάνονται στο άνω 0,1% της κατανομής στο σύνολο των δεικτών.
Ο έλεγχος του συνόλου των εκτελεσθέντων συνταγών θα διενεργείται στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Φαρμάκου. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, θα διενεργείται και επιτόπιος έλεγχος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΥ.
Στη συνέχεια, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων της κείμενης φαρμακευτικής νομοθεσίας (Π.Δ. 121/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ο ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ), ακολουθείται η διαδικασία προηγούμενης ακρόασης και επιβάλλονται κυρώσεις, εφόσον δεν κρίνονται επαρκείς οι εξηγήσεις.
Προκειμένου να είναι διαφανής η διαδικασία επιλογής των ιατρών και φαρμακοποιών που προτείνονται για έλεγχο, να γίνει ανάρτηση της μεθοδολογίας ελέγχου στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.
Αντίστοιχη θα είναι και η διαδικασία για τους γιατρούς (δείτε εδώ αναλυτικά την απόφαση).
Ηλεκτρονική ενημέρωση μέσω νέας εφαρμογής
Ο ΕΟΠΥΥ θα δημιουργήσει και μια εφαρμογή στην ηλεκτρονική πύλη eopyykmes, από την οποία οι γιατροί και τα ιδιωτικά φαρμακεία θα μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία των δεικτών της συνταγογράφησης τους και εκτέλεσης συνταγών αντίστοιχα και για την παροχή απόψεων σε περιπτώσεις που είναι αναγκαίες μετά από τον έλεγχο της επιτροπής συνταγογραφίας.
Θα πρέπει να ακολουθήσει αναλυτική παραμετροποίηση του συστήματος από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ.
Αυτό είναι και το μόνο στάδιο της διαδικασίας που δεν θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από τη Δευτέρα, γιατί απαιτείται περισσότερος χρόνος για την υλοποίηση της εφαρμογής.

Επικοινωνiα

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνηστε μαζι μας:

τηλ. 22410 38151
fax. 22410 38153
email. farmsyldod@gmail.com

Φορμα Επικοινωνιας

 

Φωτογραφίες

spotlight spotlight spotlight
spotlight spotlight spotlight
spotlight spotlight spotlight

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα τελευταία νέα μας, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία

Name:
Email: