Εκτύπωση
PDF

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Φ.Σ.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΗΣ 10ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

30/09/2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του N. 3601/1928, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 1316/1983 η θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, των Πειθαρχικών Συμβουλίων (τακτικών και αναπληρωματικών μελών) και των αντιπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (άρθρο 51 N. 3601/1928, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Β΄ του άρθρου 58, περ. 2 Ν. 1539/1985) είναι τριετής και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων και αντιπροσώπων πρέπει να διεξάγονται το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Νοεμβρίου στο τέλος κάθε τριετίας.

Μετά από σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Σ.Δωδεκανήσου στις 20/08/2019 προκηρύσσονται αρχαιρεσίες για τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Δωδεκανήσου την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 ύστερα από έγκριση της ημερομηνίας από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την εκλογή:

  • Του Διοικητικού Συμβουλίου (το άρθρο 20 Ν. 3601/1928, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 Α.Ν. 1384/1938, - Σύλλογοι από 51 και άνω μελών εκλέγουν 9 μέλη9 (εννέα) μέλη.
  • Του Πειθαρχικού Συμβουλίου (το άρθρο 160 παρ.3 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α’43/09.3.2019) τροποποιήθηκε εκ νέου το άρθρο 63 του Ν.3601/1928 και προβλέπεται η συμμετοχή εφεξής ενός Διοικητικού Δικαστή στα Πειθαρχικά Συμβούλια των φαρμακευτικών Συλλόγων ως Προέδρου. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι: γ. Από τρία (3) μέλη - φαρμακοποιούς, με τους αναπληρωματικούς τους, που προέρχονται από τους λειτουργούντες στην Περιφέρεια Φαρμακευτικούς Συλλόγους και εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή της διοίκησή τους. Κατόπιν των ανωτέρω θα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και Καλύμνου 01 (ενός) τακτικού και 1 (ενός) αναπληρωματικού μέλους
  • Των αντιπροσώπων στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (άρθρ. 58 παρ. Α. περ. 1 N. 1539/1985), - Σύλλογοι που αριθμούν από εκατόν ένα (101) μέχρι χίλια (1.000) μέλη εκλέγουν, επιπλέον των δύο (2) αντιπροσώπων, ως ορίζεται ανωτέρω, έναν αντιπρόσωπο για κάθε εκατοντάδα μελών ή κλάσμα της τελευταίας.) 3 (τριών) τακτικών αντιπροσώπων για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Για κάθε αντιπρόσωπο στον Π.Φ.Σ. εκλέγεται και ένας αναπληρωματικός.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα έως σήμερα εγγεγραμμένα μέλη του Φ.Σ.Δωδεκανήσου, σύμφωνα με κατάλογο που έχει αναρτηθεί στα γραφεία του Συλλόγου από την Τετάρτη 11/09/2019. Μετά την ανάρτηση του καταλόγου, τυχόν νέα μέλη θα έχουν δικαίωμα ψήφου στις επόμενες εκλογές.

Παρακαλείσθε να δηλώσετε εγγράφως την υποψηφιότητά σας για εκλογή σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω θέσεις το αργότερο μέχρι και 30 ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 στις 15:00.

Οι εκλογές στον σύλλογο μας γίνονται με την μέθοδο των συνδυασμών.Αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία των εκλογών μπορείτε να δείτε στο μνημόνιο αρχαιρεσιών 2019

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                       ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ           ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 


 

 

 


Επικοινωνiα

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνηστε μαζι μας:

τηλ. 22410 38151
fax. 22410 38153
email. farmsyldod@gmail.com

Φορμα Επικοινωνιας

 

Φωτογραφίες

spotlight spotlight spotlight
spotlight spotlight spotlight
spotlight spotlight spotlight

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα τελευταία νέα μας, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία

Name:
Email: