Εκτύπωση
PDF

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

16/05/2018

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αρ.πρ.3083/10-5-2018 απόφαση εγκρίθηκε από τον Περιφερειάρχη Ν.Αιγαίου το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας του Φ.Σ. Δωδεκανήσου, σύμφωνα με το οποίο καθορίζεται:

 ως υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας για όλα τα μέλη του σύμφωνα με τον Ν.4512 ΦΕΚ 5Α’/17-01-18 μέχρι και τις 31-10-18 το εξής:

 

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 08:30-14:00 & 17:00-21:00

ΤΕΤΑΡΤΗ : 08:30-14:00

Σας θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον νόμο:

 - Τα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως.

-  Επιτρέπεται να καθορίζεται ωράριο με περισσότερες από 40 ώρες, αλλά χωρίς υπέρβαση των χρονικών ορίων που προβλέπονται.

- Το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα κάτωθι ανώτατα χρονικά όρια, τα οποία πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: α) από Δευτέρα έως Παρασκευή εντός της εβδομάδας και β) από τις 08:00 έως τις 21:00 εντός της ημέρας

- Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να ορισθεί το Σάββατο ως υποχρεωτική ημέρα λειτουργίας των φαρμακείων.

- Η διημέρευση διαρκεί από τις 08:00 έως τις 21:00 και η διανυκτέρευση από τις 21:00 έως τις 08:00 κάθε ημέρας

- Τα φαρμακεία που επιλέγουν το διευρυμένο ωράριο εξακολουθούν να έχουν τις υποχρεώσεις του υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας, των διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων.

- Σε περίπτωση λειτουργίας φαρμακείου, πέραν των χρονικών ορίων του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά παράλειψη της δήλωσης ή καθ’ υπέρβαση των δηλωθέντων χρονικών ορίων αυτής, επιβάλλεται με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη, πρόστιμο έως 3.000 ευρώ.

Οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Β.Δ. 398/1963 (σύμφωνα με το οποίο οι ώρες εργασίας δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις δέκα ημερησίως στα μονοεδρικά φαρμακεία) και του Π.Δ. 479/1981 (που ορίζει το σύστημα διημέρευσης και διανυκτέρευσης για τους Δήμους ή Κοινότητες που λειτουργούν 2 έως 6 φαρμακεία) ισχύουν κανονικά και δεν έχουν καταργηθεί, το δε ωράριο και το σύστημα διανυκτερεύσεων και διημερεύσεων θα καθορίζεται εν προκειμένω σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

7. Σε φαρμακοποιούς ή φαρμακεία, που δηλώνουν ότι θα τηρήσουν διευρυμένο ωράριο, δεν επιτρέπεται η χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση:

α) διημέρευσης, εφόσον το διευρυμένο ωράριο δηλώθηκε για το χρονικό πλαίσιο της εφημερίας από 08:00 έως 21:00 και για όσο χρόνο τηρεί το ωράριο αυτό, και

β) διανυκτερεύσεων, εφόσον διευρυμένο ωράριο δηλώθηκε για το χρονικό πλαίσιο της διανυκτέρευσης από 21:00 έως 08:00 και για όσο χρόνο τηρεί το ωράριο αυτό.

Τα φαρμακεία λειτουργούν υπό τη διαρκή παρουσία και επίβλεψη αδειούχου φαρμακοποιού. Εφόσον, κατόπιν ελέγχου των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων, διαπιστωθεί ότι φαρμακείο δεν λειτουργεί υπό την παρουσία και επίβλεψη αδειούχου φαρμακοποιού, επιβάλλεται στον κάτοχο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του φαρμακείου χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, με απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ο.Φ., ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη συχνότητα της παράβασης.

 

Σας ενημερώνουμε ότι θα παραλάβετε ταχυδρομικά μαζί με της οδηγίες και τις αιτήσεις για το διευρυμένο ωράριο-μία για τον Σύλλογο και μία για την Περιφέρεια-τις οποίες πρέπει να καταθέσετε στον σύλλογο.

 

Οι αιτήσεις ισχύουν για δύο μήνες και πρέπει να ανανεώνονται.Προσεχώς θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα μας απ’όπου θα μπορείτε να τις εκτυπώνετε.Σας εφιστούμε την προσοχή στην αίτηση να συμπληρώσετε μόνο τις επιπλέον ώρες λειτουργίας.Για παράδειγμα όσοι θέλετε να συνεχίσετε να είστε ανοιχτά το Σάββατο θα δηλώσετε από τις 08:30-14:00.Όσοι θέλετε μεσημέρι 14:00-17:00 κ.λ.πΕπικοινωνiα

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνηστε μαζι μας:

τηλ. 22410 38151
fax. 22410 38153
email. farmsyldod@gmail.com

Φορμα Επικοινωνιας

 

Φωτογραφίες

spotlight spotlight spotlight
spotlight spotlight spotlight
spotlight spotlight spotlight

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα τελευταία νέα μας, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία

Name:
Email: